Minäkö hoitajaksi?

Kuinka aloitan toiminnan ja mitä minulta vaaditaan? 
Jokainen yksityishenkilö, joka haluaa hoitaa vierasta lasta omassa kodissaan korvausta vastaan on ilmoitusvelvollinen kaupungin/kunnan päivähoidon ohjaajalle aloittaessaan toimintaa. Näin määrää laki lasten päivähoidosta. 
Tämän ilmoituksen yhteydessä voitte sopia tapaamisesta, jossa toimitat alla olevat paperit kuntaasi.

Yksityisenä päivähoitajana aloittava täyttää ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalveluntoiminnasta ja tuo sen mukanaan tapaamiseen. Ilmoituslomakkeen saa osoitteesta www.suomi.fi  TAI www.avi.fi


Hoitajan on tilattava rikosrekisteriote Hämeenlinnan oikeusrekisterikeskuksesta (ei saa olla yli 6kk vanha) ja esitettävä se perhepäivähoidon ohjaajalle ennen työn aloittamista. Kaavakkeen sen tilaamiseen löydät http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/18189.ht

Kuinka monta lasta voin ottaa hoitoon? 

Hoitajalla voi olla hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Viidentenä puolipäiväisenä voi olla esikoulua käyvä 6 vuotta täyttänyt lapsi tai koulua käyvä lapsi. alle 6-vuotias lapsi vie aina kokopäiväpaikan.

Onko yksityinen perhepäivähoitaja yrittäjä?

Kyllä. Yksityisellä perhepäivähoitajalla ei ole kirjanpitovelvollisuutta muiden yrittäjien tavoin. Arvonlisävero ei koske perhepäivähoitoa. 

Onko kaikki minulle tulevat rahat tuloa?

Eivät. Hoitomaksu sisältää hoidosta aiheutuneet kulut. Työtulosta maksetaan ennakkoveroa ja yel-vakuutusmaksua. 
Suosittelemme ottamaan vastuuvakuutuksen. Hoitaja voi ottaa itselleen myös vapaaehtoisen työttömyyskassajäsenyyden (ayt tai syt).

Mistä muodostuu hoitajan verotettava työtulo?

Hoitomaksu koostuu vanhemman maksuosuudesta, yksityisenhoidon tuesta, kuntalisästä ja mahdollisesta yksityisenhoidon tuen hoitolisästä. Hoitomaksusta vähennetään verohallituksen vahvistama hoitokuluvähennys ( v. 2020 118,20 €). Erotus on veronalaista työtuloa. 
Työtulosta hoitaja maksaa verottajan määräämän ennakkoveron. 
Hoitaja ottaa itselleen yel-vakuutuksen, jos työtulon määrä ylittää 8 063,57 /vuosi (2021). Hoitaja voi ottaa myös muita vapaaehtoisia yrittäjälle tarkoitettuja vakuutuksia, esim. tapaturmavakuutuksen.

Ota rohkeasti yhteyttä lähialueen hoitajiin, autamme mielellämme.